iezig1

heel erg

bijvoorbeeld: iezig koud. Heel erg koud