Of non

1

of niet

We gaan helemaal loesoe, of non?