urineblaas

1

een opslagplaats voor urine

Wat ben jij toch een stomme urineblaas