van die gaje

1

een gunstig gelegen omstandigheid

- ik heb nog twee joints, yo - ai ai, van die gaje - ewah zahbi ik heb gister die torie gezet, ouwe - jatoch, is van die gaje