promenentiele client


Varianten:
Synoniemen:
0

een persoon die als client speelt in een toneelstuk waarbij veel gebruik wordt gemaakt van een groothoek lens, vaak gaat dat samen met een kleurrijke decorGehoord in video