promenentiele client
0 0

1. een persoon die als client speelt in een toneelstuk waarbij veel gebruik wordt gemaakt van een groothoek lens, vaak gaat dat samen met een kleurrijke decor
0 0