urineblaas
0 0

1. een opslagplaats voor urine
0 0