Wachtende woorden

Hier vind je nieuwe woorden die door anderen toe zijn gevoegd maar nog niet goed zijn gekeurd. Jij kunt meebeslissen of deze woorden toegelaten moeten worden tot het woordenboek door je stem uit te brengen. Als een woord genoeg duimen omhoog ('likes') krijgt wordt deze automatisch aan het woordenboek toegevoegd.

Het aantal stemmen moet minstens 20 zijn, en het aantal likes meer dan 50%.

Om te kunnen stemmen moet je ingelogd zijn. Inloggen kun je hier.

5 5
Doessoe
Geld

2 3
Woldi
Wow

1 2
Ozen
Onzin

5 1
Woeshoeng
Sukel

3 1
Rugsnuit
Scheet

2 0
kuli
dagloner, die zware lichamelijke arbeid verricht, sjouwer. Van het Maleise kuli. De term ‘koelie’ werd frequent gebruikt in Nederlands-Indië. Niet-volwaardige koelies noemde men in Deli ook wel ‘stinkers’. Het woord koelie wordt ook wel als scheldwoord (‘stommeling’) gebruikt.

4 0
kakkies
voeten, afkomstig van het Maleise woord kakki.

3 0
amok
stampij. Afkomstig van het Maleise woord amuk: een tijdelijke verstandsverbijstering die ontaardt in woede.

3 1
soebatten
aanhoudend smeken, vleiend toespreken, vanuit een overdreven vriendelijkheid. Later ook wat negatiever ‘kibbelen’ gaan betekenen. ‘Soebatten’ is ontleend aan Maleis sobat ‘vriend’, dat afkomstig is van het Arabische ṣuḥba(t), het meervoud van ṣaḥib ‘vriend’ of een soortgelijke vorm die ‘vriendschap’ betekent. De betekenis van soebatten is ontstaan doordat iemand die aanhoudend smeekte zijn gesprekspartner telkens aansprak met sobat: ‘sobat, sobat, sobat!!’ (‘vriend’). Het woord is – aldus G.J. van Wyk in het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (2003) – minstens sinds 1637 in de Nederlandse taal bekend en werd reeds in 1657 ook door iemand als Jan van Riebeeck (1619-1677) gebruikt, VOC-koopman en stichter van de eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika in 1652. In het Nederlands kennen we als variant op soebatten de uitdrukking ‘daar hielp geen “lieve-moederen” aan’.

3 0
piekeren
tobben, bepeinzen, overdenken. Dit woord is ontleend aan het Maleise en Javaanse begrip pikir, dat ‘overleg’ of ‘overdenking’ betekent. Het Maleise woord vertoont verwantschap met het Arabische fikr ‘het denken’ en is uit die taal ontleend.

3 0
gladjakker
een sluw, gemeen, listig persoon. Gladjakker is ontleend aan geladak, een Maleis woord voor zwerfhond of – er zijn meerdere versies in omloop – van gladag, een verkorting van djaran gladag, destijds een soort lastpaard. De VOC’ers namen dit over als gla-dakker, wat stond voor een gemeen, sluw persoon. Onder invloed van het al bestaande gladjanus ontstond uiteindelijk het woord ‘gladjakker’

2 0
amper
bijna, nauwelijks. Afkomstig van hampir. Dit woord komt in deze betekenis ook voor in het Afrikaans en onder mariniers, wat duidt op een koloniale herkomst.

4 0
Banjeren
heen-en-weer lopen, sjokken, slenteren, rustig wandelen. Via het voormalig Nederlands Indië in de Nederlandse taal terechtgekomen en oorspronkelijk afkomstig uit het Maleis. Ontleend aan Maleis banyak ‘veel’. Gezien de betekenis van het verwante werkwoord banjeren ‘heen en weer lopen’ of ‘veel branie maken, nerveus heen en weer lopen’, lijkt ook invloed van Maleis banjir ‘stroom, invasie, toevloed, overstroming’ en van het werkwoord (mem)banjir ‘overstromen, toestromen, binnenstromen’ niet uitgesloten.”

4 1
Pisang
Banaan.

1 1
Pakkie-an
Het woord is een verbastering van het Maleise bagian, dat afdeling (of deel) betekent. Dat is niet mijn pakkie-an, met als betekenis: dat hoef ik niet te doen, dat is niet mijn taak, is een uitdrukking die is ontleend aan het Maleis.

0 0
Schabbe
Kind/joch

0 0
javierhaai
Hamerhaai

1 0
Rollo
Rolde

2 1
Franss
Ander woord voor kut of rot

3 0
Fransmann
Irritant stom rot of kut mens dat je graag stomme dingen toe wenst

1 0
Nippi
Tepel

2 0
Spottopremma
Spotify Premium

4 0
Spotto
Spotify

5 2
Crippa
Huis

3 1
boonken
stelen

4 2
Jaxie
Ajax

1 2
Blissa
Bleiswijk

0 4
Nordie
North face

2 1
Vaspa
Vastzitten

2 3
Operatie
Misdrijf

2 1
Plakkagaan
Vluchten

3 0
Pinna
Pijnacker (Zuid-Holland)

2 0
Heffa
Fuck, kkr.

0 0
idk
I don't know

1 0
Terrie
Terneuzen (stad)

1 4
otto
auto

2 0
sjek
Shag, tabak

2 0
Bari
Iemand beledigen, dissen, minderwaardig laten voelen, met de grond gelijk maken

4 0
Schwempie
Dikzak

3 1
Glinna
Geleen

8 1
groenteman
wiet verkoper. een dealer

1 1
Raplyrics
De songtekst van een rapnummer. De nieuwste lyrics kun je vinden op Errday.nl

2 0
Haddy
Pet,Durag,Hoofddeksel

1 0
phel
alsof

1 2
5713-020
Amsterdam West - Amsterdam

0 2
Skabpe
Een grote jonko

4 1
Kishef
Oprotten

4 1
Lyrics
De songtekst van een nummer, vaak van Nederlandse rappers

7 0
pull-up
arriveren of aankomen bij een bepaalde plek

3 2
Himma
Heemstede