010

1

010 staat voor Rotterdam

ga je mee naar 010 ? (ga je mee naar Rotterdam)