0592
0 0

1. Assen
0 0
2. het kengetal van assen
0 0