fa2

1

Grap(piiG)

2

grapje, grappig, zo hard!!

als iemand een goeie mop vertelt en je vindt m echt grappig dan zeg je: noohhhh zo fa2!!

3

grappig/grap/grappig enz

hij is fa2... wat een fa2...

4

grapje

5

flaschen

ik maakte een fa2 met hem ( ik flaschte hem)

6

grapje

egt een sukel jij hé:P fa2

7

grapje

8

grapje

9

dope

10

dope, vet, hard

ee mayn die shit is fa2 jewait

11

grapje

Ewa ik maakte maar een fa2 ik maakte maar een grapje

12

grapje

ik maakte een fa2 man

13

geintje tog

14

grapje

een fa2 make een grapje make