bafu
0 0

1. niet de rest, maar de rest van de rest.
0 0