Nation


1

kerel, gozer (of als toevoeging aan een woord, bijvoorbeeld shocke-nation)