vagineren
0 0

1. uitknijpen, ook gebruikt in de zin van zagen, neuten e.a.
0 0