vagineren


1

uitknijpen, ook gebruikt in de zin van zagen, neuten e.a.